พยัคฆ์ แสนวงษ์
เจ้าหน้าที่อบโอโซน

เอกราช อ่อนคำ
เจ้าหน้าที่อบโอโซน

เขมทิน ไทยภักดี
เจ้าหน้าที่อบโอโซน

สุรชัย อุดมชัย
เจ้าหน้าที่อบโอโซน