เครื่องผลิตโอโซนใช้ได้นานเท่าไหร่?
เครื่องผลิต Ozone ต้องเติมนํ้ายาหรือไม่?