เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการให้บริการอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรค และการสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับทุกบริษัทเหล่านี้ และยินดีให้บริการแก่ทุกท่านอย่างสุดความสามารถ